Ενδοσχολική επιμόρφωση στους νέους διαδραστικούς πίνακες

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων στους νέους διαδραστικούς πίνακες από τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Αργυρόπουλο επιμορφωτή Β επιπέδου. Παρουσιάστηκαν οι βασικές λειτουργίες χρήσης αλλά και η ένταξή τους στην μαθησιακή διαδικασία.


Read more