Επαναλειτουργία του σχολείου

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες τα Γυμνάσια θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 18/5/2020. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και με βάση το μαθητικό δυναμικό των τμημάτων του σχολείου, κάθε τμήμα  θα χωριστεί σε 2 υποτμήματα (π.χ. Α1-Α και Α1-Β). Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας του σχολείου, οι μαθητές του … Read more

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για τη μη παρακολούθηση μαθημάτων

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για τη μη παρακολούθηση μαθημάτων Προς γονείς/ κηδεμόνες Εάν επιθυμείτε τη μη παρακολούθηση των μαθημάτων του παιδιού σας κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση από εδώ και αφού την συμπληρώσετε και την υπογράψετε να την στείλετε  σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο μας ( mail@gym-lappa.ach.sch.gr) ή να την παραδώσετε συμπληρωμένη ο ίδιος στο χώρο του σχολείου.