Επιμόρφωση για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια

Την Δευτέρα 11-12-2023 για 2 διδακτικές ώρες αξιωματικοί του Αστυνομικού τμήματος κ. Αχαΐας ενημέρωσαν τους μαθητές του Σχολείου μας για θέματα κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής ασφάλειας. Επίσης ενημερώθηκαν για θέματα όπως:

  • Βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας – πινακίδες και σήμανση κ.λ.π
  • Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών – βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
  • Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως επιβάτες)
  • Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον

Read more