Δράση ενημέρωσης στο Γυμνάσιο Λάππα: Θέμα αλκοόλ και επιπτώσεις στους νέους

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λάππα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση – παρουσίαση από ειδική κοινωνική λειτουργό της Κ. Αχαΐας με θέμα: “Αλκοόλ και επιπτώσεις στους νέους”. Οι μαθητές μας πληροφορήθηκαν για όλες τις αρνητικές επιδράσεις του αλκοόλ και ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει στην υγεία τους.


Read more

Ενδοσχολική επιμόρφωση στους νέους διαδραστικούς πίνακες

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων στους νέους διαδραστικούς πίνακες από τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Αργυρόπουλο επιμορφωτή Β επιπέδου. Παρουσιάστηκαν οι βασικές λειτουργίες χρήσης αλλά και η ένταξή τους στην μαθησιακή διαδικασία.


Read more