Η Εφημερίδα του σχολείου μας

Παρά τις δυσάρεστες ανατροπές που έφερε, από τη μια στιγμή στην άλλη, ο covid-19, παρά το γεγονός ότι η φυσική παρουσία στον χώρο του σχολείου δεν ήταν εφικτή, παρά την υποτονικότητα και τις νέες συνθήκες που ανέκυψαν, έπειτα από όλα αυτά… εμείς, βεβαίως, είμαστε ξανά Στην πένα! Διότι η ενημέρωση και η πληροφορία, πέρα από καθήκον, είναι … Read more